• 12-15 juli 2017. Öppningsmötet börjar onsdag kl 19 i Vasakyrkan.

    -193Dagar -1timmar -7minuter -14sekunder

Sommar-Oas – har vi råd att hyra Folkets Hus?

För några veckor sedan beslutade Oas-rörelsens styrelse att hyra (delar av) Umeå Folkets Hus för sommarens Oas-möte. Vasakyrkan var på gränsen till för liten i fjol och vi hoppas och tror att det kommer många fler denna sommar.

Inför detta djärva beslut gick vi ut med en vädjan om gåvor i förväg, antingen pengar nu eller löfte om att ge senare. Det behövs för att täcka den merkostnad som det innebär att hyra lokaler i Folkets Hus.

Hittills har det kommit in drygt tjugofem tusen kronor vilket är både glädjande och uppmuntrande. Det skulle behövas ytterligare femton eller tjugo tusen.

Temat för i år är “Här är jag – sänd mig.” Det är Jesajas svar på Guds fråga “Vem skall jag sända?” Vi tror att Gud idag frågar efter människor som han kan sända med evangeliet till längtande människor i vårt land. Och vi tror att det finns många i våra församlingar som är beredda att säga som Jesaja. Under Oas-mötet får vi tillsammans lyssna in vad det mer konkret kan betyda att vara en Herrens budbärare i vår tid. Sådana behövs – många! Därför hyr vi en större lokal. Och därför behövs mer pengar.

Hur mycket kan du bidra med? Läs mer på http://www.sommaroasumea.se/loftesgava/

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed