• 12-15 juli 2017. Öppningsmötet börjar onsdag kl 19 i Vasakyrkan.

    -193Dagar -1timmar -27minuter 00sekunder

Sök först Guds rike

Den här årstiden så känns sommaren långt borta. Ändå är det för många av oss en tid då semestern behöver planeras.  Tror inte bara att det är  jag som upplever att semestern är en tid då mycket ska hinnas med. Inte minst att vara ledig.

För er som har en möjlighet, planera in Oasmötet i Umeå 12 – 15 juli! Vi ber och hoppas vi fyller samlingarna med kristna från olika församlingar,  med fokus på att tillbe vår Herre Jesus Kristus. Några dagar i juli där vi ger vår tid för att inspirera och uppmuntra varandra, men framför allt lovprisa vår Gud.

Under mötet så kommer youngsters att hålla samlingar för barnen. Vår önskan är, förutom kvällssamlingarna, att också ha samlingar på förmiddagar. För att det ska bli möjligt, så behöver vi några som vill hjälpa till med dessa samlingar. Kontakta någon av oss i den lokala planeringsgruppen (se www.sommaroasuma.se). Vi behöver dig!

För min del har jag funderat en del på vad jag lägger min tid på, och inte minst vad jag oroar mig för.

Då är Matteus 6: 31–34 en bra påminnelse. Sök först Guds rike.

“Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med?  Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

PS. boka in kvällen den 18 mars kl 1800. Då bjuder vi in till en aftongudstjänst i Grisbackakyrkan, Umeå där vi också kommer att be för oasmötet. DS.

Daniel Jaede

Bookmark the permalink.

Comments are closed