• 12-15 juli 2017. Öppningsmötet börjar onsdag kl 19 i Vasakyrkan.

    -227Dagar -3timmar -10minuter -2sekunder

Seminarier – SommarOas 2016

Dag och TidTemaTalareVar?
Fredag 15.001. Hur vet vi att
den kristna tron är sann?
Kan vi veta att den kristna tron är sann eller är den kristna övertygelsen mer ett antagande eller gissning? Tror vi egentligen i betydelsen att vi hoppas eller gissar att det är sant? Om vi kan veta, hur gör vi det? Hur visar vi för andra att den kristna tron är sann? Ska man börja i bibeln för att bevisa att bibeln är sann? Vilken roll spe-lar den helige Ande? Vilken roll har naturvetenskapliga bevis? Dessa frågor kommer vi att titta på under seminariet.
Jesper KronhamnKafe Station
Fredag kl 15.002. Omstart i bönelivet.Mats BohmanPingstkyrkan, församlingsvåning, Kungsgatan 83
Fredag kl 15.00Utgått
Fredag kl 15.004.Nya sätt
att vara kyrka.

Nya sätt att vara kyrka:
Så kallas det svenska nätverk som vill ta vara på och sprida goda erfarenheter av det som i Storbritannien kal-las Fresh Expressions of Church. Det handlar om att vara trogen evangeliet och relevant i samtiden för att kunna bygga kyrka tillsammans med och för dem som ännu inte har upptäckt kristen tro.
Seminariet kommer presentera grundtankarna i Nya sätt att vara kyrka, men också beröra frågor om församling-ens identitet och kallelse på ett grundläggande plan.

Nya sätt är inte en metod utan handlar om att återupp-täcka församlingens ursprungliga DNA som en relation-ell och missionell gemenskap med Jesus i centrum. Om du har funderingar om hur man som församling och kyrka ska kunna nå ut i den tid vi lever i, så kommer se-minariet att presentera bibliska grundtankar som vi vet fungerar i vår tid och i vår kultur
Björn Gusmark och Tin MörkPingstkyrkan, kyrksalen, Kungsgatan 83
Fredag kl 15.00Möte med Celebrate Recovery.

En snabbt växande rörelse i olika kyrkor över
hela världen. 12-stegsprogrammet används tillsammans
med Bibeln och erbjuder människor
en frihet från livets sår, ovanor och beroenden.
I årets SommarOas i Umeå blir det öppna recoverymöten
med lovsång, undervisning, livsberättelser
och sinnesrobönen. Man kan delta
utan att behöva dela med sig av något personligt.
”Kom och se” är helt ok.
Torbjörn och
Ann-Cathrine Freij
Vasakyrkan
Fredag kl 15.00Förböns/helandegudstjänst,prästen Åke Lundgren,
läkaren Anna Aronsson
Hedlundakyrkan
Lördag kl 15.001. Hur vet vi att
den kristna tron är sann?
Jesper KronhamnKafe station
Lördag kl 15.002. Hur arbetar
växande församlingar i världen?
Det märkliga är att kyrkan växer i en del länder samti-digt som den tappar mark i andra. Vilken är skillnaden i arbetet. Vi tar oss en tur jorden runt och ser efter. Kom med, inget pass eller visum behövs! Johan har besökt ca 100 länder och har haft ögonen öppna för vad som händer just nu.
Johan CandelinVasakyrkan
Lördag kl 15.003. Skammens vanmakt och helandets kraft

Det är skillnad mellan att man har gjort ett misstag eller att man är ett misstag. Skam är motsatsen till stolthet. För personer som känner sig annorlunda, utstötta, i ett underläge, skäms över sin situation vilket påverkar de-ras självrespekt och den psykiska hälsan. Om det finns skamkänslor redan från tidig barndom, kan det vara omöjligt för andra att förstå djupet av den "skammades" känslor.
Liisa Jönsson RickängPingstkyrkan, församlingsvåning, Kungsgatan 83
Lördag kl 15.004. Nya
sätt att vara kyrka.

Nya sätt att vara kyrka:
Så kallas det svenska nätverk som vill ta vara på och sprida goda erfarenheter av det som i Storbritannien kal-las Fresh Expressions of Church. Det handlar om att vara trogen evangeliet och relevant i samtiden för att kunna bygga kyrka tillsammans med och för dem som ännu inte har upptäckt kristen tro.
Seminariet kommer presentera grundtankarna i Nya sätt att vara kyrka, men också beröra frågor om församling-ens identitet och kallelse på ett grundläggande plan.

Nya sätt är inte en metod utan handlar om att återupp-täcka församlingens ursprungliga DNA som en relation-ell och missionell gemenskap med Jesus i centrum. Om du har funderingar om hur man som församling och kyrka ska kunna nå ut i den tid vi lever i, så kommer se-minariet att presentera bibliska grundtankar som vi vet fungerar i vår tid och i vår kultur
Björn Gusmark och Tin MörkPingstkyrkan, kyrksalen, Kungsgatan 83
Lördag kl 15.00Möte med Celebrate Recovery
En snabbt växande rörelse i olika kyrkor över
hela världen. 12-stegsprogrammet används tillsammans
med Bibeln och erbjuder människor
en frihet från livets sår, ovanor och beroenden.
I årets SommarOas i Umeå blir det öppna recoverymöten
med lovsång, undervisning, livsberättelser
och sinnesrobönen. Man kan delta
utan att behöva dela med sig av något personligt.
”Kom och se” är helt ok.
Torbjörn och
Ann-Cathrine Freij
Vasakyrkan

Comments are closed