• 12-15 juli 2017. Öppningsmötet börjar onsdag kl 19 i Vasakyrkan.

    -227Dagar -3timmar -11minuter 00sekunder

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka
Så kallas det svenska nätverk som vill ta vara på och sprida goda erfarenheter av det som i Anglikanska kyrkan kallas ”Fresh Expressions of Church”. Det handlar om att vara trogen evangeliet och relevant i samtiden för att kunna bygga kyrka tillsammans med och för dem som ännu inte upptäckt kristen tro.

Seminarie nummer 4.

www.nyasattattvarakyrka.se
Björn Gusmark, präst, musiker, bibellärare och författare.

Comments are closed