• 12-15 juli 2017. Öppningsmötet börjar onsdag kl 19 i Vasakyrkan.

    -193Dagar -1timmar -18minuter -14sekunder

Medverkande 2016

Medverkande Kort om den medverkande
Biskop ThomasBiskopThomas-sbBiskop Thomas, biskop i den Koptiska kyrkan i Egypten, har besökt Sverige och Oasrörelsen många gånger, det är alltid både nyttig och fascinerande att lyssna till honom och få ta del av vad Herren gör i och genom den Koptiska kyrkan!
Hans seminarium hålls på engelska och handlar om Bibelns plats i väckelsen!
Biskop Hans Stiglund
Biskop Hans Stiglund, Luleå stift

Biskop Hans Stiglund, Luleå stift

biskop i Luleå stift

Agne Nordlander250px-Agne_Nordlander-1 teol dr, missionär i Etiopien
Johan CandelinJohan_CandelinProsten Johan Candelin är tidigare kyrkoherde i Gamla-karleby, Finland och första ordförande i Oasrörelsen i Svenskfinland. Sedan 1982 leder han Martyrkyrkans Vänner rf och nätverket First Step Forum som arbetar med fredsfrågor på högsta internationella nivå. Han ar-betade länge för Evangeliska Världsallianssen i FN. Hans hobbys är väckelse, förnyelse, travsport och stand up komik.
Erik JohanssonErik_Johansson_JN02960cAnsvarar för EFS internationella mission, kontakter med samarbetspartners och för EFS utlandsmissionärer.
Johan HolmgrenJohan Holmgren präst Skellefteå
Torkel LindahlTorkelpräst och systemutvecklare
Jesper KronhamnCredo_Jesper

Jesper är studentpastor på Umeå universitet från och med hösten 2016, och har varit engagerad i stu-dentarbetet de senaste sju åren. Han har läst till bio-log, doktorerat i Genetik och har forskat på Umeå universitet 1996-2013. Idag studerar Jesper också teologi och filosofi, samt är aktiv i Korskyrkan i Umeå
Mats Bohman160216 Mats Bohman LE (10)-Redigera webbMats Bohman jobbar i Carlskyrkan i Umeå sen 15 år tillbaka, innan dess fem år som missionär i Eti-opien och fem år i Boden. Är gift med Christina och har tre vuxna barn.
Han har haft förmånen att jobba med att utveckla kortkurser i tro och liv, och är starkt engagerad i det internationella arbetet, både långt borta och nära. Engagemanget för de marginaliserade, glo-balt och lokalt, ser han också som viktiga fokus-områden. Idag ser han hur klimatfrågan, fairtrade-handel, flyktingarbetet och arbetet med EU-migranterna är viktiga nyckelområden att förhålla sig till för en kyrka som vill följa Jesus och hans fokus på dessa mina minsta.
Åke LundgrenAke Lundgrenkyrkoherde Lövånger.
Björn GusmarkBjorn GusmarkBjörn Gusmark är präst, musiker, bibellärare och förfat-tare, med rötterna i Kalmar, prästvigd i Göteborg. Björn har länge arbetat med bibelundervisning och frågor kring församlingsutveckling. Han har under nästan tio års tid konkretiserat mycket av det han nu undervisar om, som kyrkoherde i Romelanda pastorat norr om Göteborg.
Om dessa erfarenheter och mycket annat har han skrivit i sin bok "Vilja, våga, växa" (2015).
Sedan februari i år arbetar han heltid med Sverige som arbetsplats för nätverket "Nya sätt att vara kyrka". Björn är också vice ordförande i Oasrörelsen.
Tin Mörk3_2016_nyasatt-982x580Tin Mörk bor och är engagerad som förtroendevald i Rasbo församling. Hon är prästvigd i Uppsala. Sedan 2003 har hon arbetat med mission och utveckling inom EFS. Hon var med och startade Salt- EFS barn och ung-domsorganisation.
Tin är intresserad av ledarskapsfrågor och har arbetat som utvecklingskonsulent distriktsföreståndare och sedan 2011 som nationell missionssekreterare i EFS.
Tin arbetar med prästfortbildningen Mission i Sverige och är initiativtagare till nätverket Nya sätt att vara kyrka (Fresh Expressions of Church) i Sverige.
Sedan början av året arbetar hon heltid med "Nya sätt att vara kyrka". Där arbetar hon bl.a med filmproduktion, utbildning och de internationella kontakterna.
Liisa Jönsson Rickäng372350_689578397_1003518130_qLiisa Jönsson Rickäng, är diakon och sitter med i Oasrö-relsens styrelse. Hennes önskan är att kunna uttrycka Guds kärlek i Kristus genom människor eftersom den bärs av människor.
Torbjörn & Ann-Cathrine FreijTorbjorn freijSverigeledare för Celebrate Recovery
Anna Aronssonanna aronssonläkare Göteborg
Hans WeichbrodtHansWeichbrodt2011 präst, inspiratör i Oasrörelsen
Berit Simonssonberitinspiratör i Oasrörelsen
Lennart HenricssonLennart HenricssonInspiratör i Oasrörelsen

 

 

 

Comments are closed