• 12-15 juli 2017. Öppningsmötet börjar onsdag kl 19 i Vasakyrkan.

    -193Dagar -1timmar -11minuter -44sekunder

Pingst – Andens högtid

Den första kristna “sommarkonferensen”, pingsthelgen år 33 i Jerusalem, var något alldeles särskilt. Tretusen människor kom till tro. Församlingen växte 25 gånger på en enda dag! Men det hade en förhistoria: Jesus gav sitt liv och besegrade döden och sedan ägnade lärjungarna 40 dagar åt att vara tillsammans med Jesus och varandra i bibelstudium och bön.

12-15 juli är det Sommar-Oas i Umeå. Vi har kanske inte förväntan att tretusen människor ska komma till tro, men vi tror att många kommer att få en ny upplevelse av Guds makt och hans kärlek. Jesus död och uppståndelse gäller än. Och vi kan förbereda oss genom att leva i bibel och bön.

Torkel Lindahl

Bookmark the permalink.

Comments are closed