• 12-15 juli 2017. Öppningsmötet börjar onsdag kl 19 i Vasakyrkan.

    -227Dagar -3timmar -9minuter -45sekunder

Oasmötet i Umeå 12-15 juli 2017 – mer information

untitled-1
untitled
Vi är så glada att kunna hälsa alla välkomna till ett Oasmöte i Umeå även kommande sommar!
Under Oasmötet så blir det många tillfällen till bibelundervisning, lovsång, personlig förbön, själavård och bikt
Oasmötet börjar på onsdag eftermiddag den 12 juli 14.30-17.00 med en samling för präster/pastorer och teol stud.
Då talar biskopen Graham Cray, välkänd från Anglikanska Kyrkans “Fresh Expressions of Church/Nya sätt att vara kyrka”. Föredraget tolkas.
Medverkar gör också Tin Mörk och Björn Gusmark från nätverket “Nya sätt att vara kyrka”. Ingen anmälan behövs. Kaffe serveras under eftermiddagen.
Oasmötet fortsätter på onsdag kväll kl 19.00 med öppningsmötet!
Varje morgon firar vi morgonmässa.
På torsdag har vi en gemensam dag med Oasrörelsen och Umeå pastorat i Umeå stads kyrka, då biskop Graham Cray undervisar om den helige Ande.
På fredag talar Berit Simonsson på fm och sr Karin från Alsike kloster på kvällen.
(Sr Karin var sommarpratare i P1 sommarens 2015, och många fick då ta del av det fina arbetet med flyktingar och nödställda som Alsike kloster bedrivit under många år.
Hon talar om Herrens omsorg och ledning i vardagen på ett inspirerande och smittsamt sätt!)
Och lördag fm firar vi en härlig festhögmässa, och avslutar hela Oasmötet kl 19.00 då Hans Weichbrodt talar.
Under Oasdagarna blir det också flera olika seminarier och förbönsgudstjänst fredag och lördag eftermiddag 15.00.
Och såklart Oasmöte för de yngre också,genom Youngsters!
Bookmark the permalink.

Comments are closed