• 12-15 juli 2017. Öppningsmötet börjar onsdag kl 19 i Vasakyrkan.

    -193Dagar -1timmar -12minuter -28sekunder

”Det är så här man vill att det ska vara”

Lovsången ljuder fortfarande i mitt huvud och alla intryck snurrar där jag sitter med mitt morgonkaffe.  Kroppen är trött, nästan mörbultad, men det känner jag inte. Jag är uppfylld av något helt annat. Vad är det vi fått vara med om? Vad är det som händer? Vad är det Gud har satt igång?

Sommaroas i Umeå är slut för i år. I förkunnelse, nattvard, bön och lovsång har Gud mött oss på ett konkret och överväldigande sätt. Vi har varit många, många fler än någon av oss i planeringsgruppen vågat hoppas på. Ytterligare ett tecken på att Gud alltid är större, alltid överaskar oss. Barn, ungdomar och vuxna har blivit berörda, förundrade och överväldigade. Många har uttryckt glädje och tacksamhet.

Nu ska vi städa. Det blir vardag igen. Men allt är inte som vanligt. Den profetiska bild vi fick under avslutningsmötet kommer att följa mig; Jesus som vandrar på gatorna i centrum, ungdomarna som bär runt korset och frågar i vilken kyrka det ska stå, Jesus som svarar: ”På Rådhustorget!”

Det är fantastiskt när Guds folk samlas och som en vän sa ”det är så här man vill att det ska vara”. Nästa år i Umeå? Det vet bara Gud.

Elisabeth Lindahl

Bookmark the permalink.

Comments are closed