Credo_Jesper

Bookmark the permalink.

Jesper är studentpastor på Umeå universitet från och med hösten 2016, och har varit engagerad i stu-dentarbetet de senaste sju åren. Han har läst till bio-log, doktorerat i Genetik och har forskat på Umeå universitet 1996-2013. Idag studerar Jesper också teologi och filosofi, samt är aktiv i Korskyrkan i Umeå.

Comments are closed