160216 Mats Bohman LE (10)-Redigera webb

Bookmark the permalink.

Mats Bohman jobbar i Carlskyrkan i Umeå sen 15 år tillbaka, innan dess fem år som missionär i Eti-opien och fem år i Boden. Är gift med Christina och har tre vuxna barn.
Han har haft förmånen att jobba med att utveckla kortkurser i tro och liv, och är starkt engagerad i det internationella arbetet, både långt borta och nära. Engagemanget för de marginaliserade, glo-balt och lokalt, ser han också som viktiga fokus-områden. Idag ser han hur klimatfrågan, fairtrade-handel, flyktingarbetet och arbetet med EU-migranterna är viktiga nyckelområden att förhålla sig till för en kyrka som vill följa Jesus och hans fokus på dessa mina minsta.

Comments are closed